Hướng dẫn tạo đơn hàng ký gửi

Ký gửi hàng hóa tức là sau khi đã hoàn thành tất cả giao dịch với đối tác ở Trung Quốc và chỉ sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Mục đích của việc tạo đơn ký gửi là để Quý khách có thể lấy được thông tin địa chỉ kho nhận hàng tại Trung Quốc và mã đơn hàng để cung cấp cho NCC trước khi thanh toán tiền hàng . Bên cạnh đó Quý khách có thể cập nhập thông tin sản phẩm, mã vận đơn để tiện cho việc theo dõi và kê khai hàng hoá để khai quan nếu sử dụng dịch vụ vận chuyển TMĐT.

Bước 1: Từ bảng chung hoặc giao diện quản lý đơn hàng (1) -> chọn Tạo đơn ký gửi (2)

Bước 2: Chọn dịch vụ cho đơn (1) -> Kiểm tra/sửa địa chỉ nhận hàng tại Việt Nam (2) -> Bấm tạo đơn ký gửi (3).

Đơn hàng tạo thành công sẽ ở trạng thái Đã ký gửi như hình:

Gửi thông tin địa chỉ nhận hàng tại kho Trung Quốc cho NCC

Quý khách tiến hành giao dịch mua hàng, thanh toán với Nhà Cung cấp (NCC) và gửi cho NCC thông tin địa chỉ kho của đơn vị vận chuyển tại Trung Quốc.

Quý khách mua hàng từ các trang TMĐT như: Taobao, Tmall, 1688.

Quý Khách vào tài khoản đăng nhập trên site gốc (Taobao/1688/Tmall) để sửa địa chỉ nhận hàng tại kho trung Quốc, bao gồm các thông tin sau:

  • 收货地址 (Địa chỉ nhận hàng): …+ Username/Mã khách hàng/Mã đơn hàng trên hệ thống.
  • 邮政编码 (Mã bưu cục): … (Không cần điền nếu mua hàng trên app)
  • 电话号码 (Số điện thoại): …(Số điện thoại liên hệ nhận hàng tại Trung Quốc).
  • 收货人 (Người nhận hàng): Username/Mã Khách/Mã đơn hàng

Cập nhật mã vận đơn lên đơn hàng

  • Chọn đơn hàng cần khớp MVĐ -> Chọn tab Vận chuyển (1) -> Thêm mã vận đơn (2) -> Điền mã vận đơn (3) -> Bấm Lưu (4).
  • Sau khi thêm MVD, trạng thái đơn được chuyển sang Người Bán giao như hình: