Chính sách vận chuyển quốc tế

 1. Định nghĩa
 • Vận chuyển quốc tế Trung Quốc – Việt Nam là việc đưa hàng từ Trung Quốc về Việt Nam thông qua hình thức chuyển phát và thông quan theo yêu cầu của Khách hàng, trong khoảng thời gian dự kiến.
 • NHQT không trực tiếp là đơn vị vận chuyển. Dựa theo yêu cầu của Khách hàng, NHQT sẽ chuyển hàng hóa cho các đơn vị vận chuyển. Các đơn vị vận chuyển chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động vận chuyển, thông quan hàng hóa. NHQT sẽ thực hiện việc thanh toán hộ phí vận chuyển quốc tế cho Khách hàng và trực tiếp thực hiện các nghĩa vụ đối với Khách hàng nếu có rủi ro mất hàng hoặc hỏng hóc hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
 • Mức phí vận chuyển quốc tế
 1. Mức phí vận chuyển quốc tế được quy định trong bảng phí dịch vụ. Vui lòng tham khảo tại đây.
 2. Chính sách vận chuyển
  a. Thời gian vận chuyển
 • Thời gian vận chuyển hàng hóa được tính từ thời điểm NHQT chuyển hàng cho đơn vị vận chuyển từ Quảng Châu – Việt Nam. Thời gian vận chuyển quốc tế được quy định như sau:
 • Vận chuyển thường về Hà Nội: Từ 3 – 6 ngày
 • Vận chuyển thường về Sài Gòn: Từ 4 -7 ngày
 • Chuyển phát nhanh về Hà Nội: Từ 2 – 3 ngày
 • Chuyển phát nhanh về Sài Gòn: Từ 3 – 4 ngày
 • Hàng điện tử/hàng hạn chế vận chuyển/đi ghép công về SG (trong điều kiện thông thường): Từ 8 – 12 ngày
 • Các hình thức vận chuyển khác như qua đường biển có thể mất nhiều thời gian hơn do đặc thù riêng.
 • Thời gian nêu trên là khoảng thời gian diễn ra trong điều kiện thông thường. Trong tình huống các nguyên nhân khách quan dẫn tới tình trạng chậm thông quan hoặc chậm trễ trong thời gian vận chuyển, NHQT sẽ thông báo tới Khách hàng.
 • Sau thời gian 30 ngày kể từ khi vận chuyển, trong điều kiện thông quan thông thường, nếu hàng hóa chưa về kho của NHQT, Khách hàng có quyền đề xuất hủy đơn hàng. NHQT sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để xem xét đề nghị của Quý Khách.
  *Lưu ý: Không áp dụng với TH chậm thông quan do thiên tai, hoả hoạn, chiến tranh, bệnh dịch, tình hình chính trị…
  b. Quy định vận chuyển
 • NHQT cung cấp hình thức vận chuyển thường đường bộ, Chuyển phát nhanh đường bộ và vận chuyển đường biển. Khách hàng có thể xem chính sách Chuyển phát nhanh tại đây.
 • Khách hàng có thể lựa chọn hình thức vận chuyển phù hợp. Việc lựa chọn hình thức vận chuyển chỉ được diễn ra trước thời điểm NHQT nhận hàng từ NCC bằng cách tick chọn dịch vụ vận chuyển (đối với hình thức vận chuyển thường hoặc chuyển phát nhanh), hoặc ghi chú trên đơn (đối với hình thức chuyển tàu biển).
 • NHQT chỉ cam kết thời gian vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam đối với hình thức Chuyển phát nhanh (CPN). Trong trường hợp CPN không đúng thời gian cam kết (dù chậm hơn 1 ngày), NHQT sẽ tính phí theo hình thức Vận chuyển thường (VCT);
 • Đối với một số hình thức vận chuyển đường bộ, do đặc tính va đập thường xuyên, các đơn vi vận chuyển không đảm bảo sự nguyên vẹn của vỏ/hộp sản phẩm. Các sản phẩm dễ vỡ, hoặc các sản phẩm cần đảm bảo hình dáng cần được đóng gói bằng các hình thức đặc biệt (ví dụ: đóng gỗ).
 • Nếu vì lý do khách quan – bất khả kháng dẫn đến việc vận chuyển hàng hóa buộc phải kéo dài, NHQT sẽ có thông tin tới Khách hàng và kêu gọi sự hợp tác và hỗ trợ từ Khách hàng đối với vấn đề chờ hàng.
  c. Thất lạc/mất mát hàng hóa trong quá trình vận chuyển
 • Đối với vấn đề thất lạc/mất mát do các nguyên nhân chủ quan từ phía NHQT và đơn vị vận chuyển, NHQT sẽ bồi thường toàn bộ giá trị đơn hàng.
  d. Các lưu ý
 • Các sản phẩm thuộc danh mục cấm bay, không chuyển thẳng hoặc không vận chuyển/không hỗ trợ vận chuyển được quy định tại phần Danh mục hàng hóa cấm bay và không vận chuyển về Việt Nam;
 • Các sản phẩm quá khổ, cồng kềnh sử dụng hình thức VCT sẽ được tính PVC theo thể tích và đơn giá riêng (có thông báo/thỏa thuận trước khi vận chuyển về VN)
 • Các sản phẩm quá khổ, cồng kềnh sử dụng hình thức CPN được tính quy đổi từ Thể tích sang trọng lượng và tính PVC theo quy định đã nêu trong “Chính sách CPN”.
 • NHQT sẽ hỗ trợ Khách hàng làm việc với NCC, đơn vị vận chuyển để thực hiện các chứng từ thông quan hàng hóa khi được yêu cầu.