Chính sách thành viên thân thiết

1. Định nghĩa

  • Chính sách tích lũy điểm được xây dựng nhằm mục đích mang lại những ưu đãi dành cho các Khách hàng có thời gian gắn bó và lượng giao dịch thường xuyên với NHQT. Với các mức tích lũy điểm, Khách hàng sẽ có được những ưu đãi trong từng giao dịch và trong các chương trình chăm sóc Khách hàng đặc biệt.

2. Chính sách

  • Khi sử dụng dịch vụ NHQT khách hàng sẽ được tích lũy điểm tương ứng với số tiền chi trả dịch vụ theo công thức:
– Số điểm này gọi là “Điểm thành viên”. Căn cứ vào “Điểm thành viên” NHQT chia thành 7 cấp độ thành viên mỗi cấp độ khách hàng sẽ được hưởng những ưu đãi khác nhau. Chi tiết cấp độ thành viên và ưu đãi như sau:

– Số điểm tích lũy sẽ được cộng ngay sau khi hoàn tất đơn hàng (Khách nhận hàng). Ngay sau khi đủ điểm thành viên, cấp thành viên sẽ tự động được nâng sang cấp tương ứng. Khách hàng có thể xem số điểm tích lũy của mình trên trang quản trị cá nhân.
– Điểm thành viên không được phép chuyển đổi giữa các tài khoản trên cùng hệ thống. Trong trường hợp đặc biệt, Khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng để có thể thực hiện việc chuyển đổi điểm thành viên.

*Lưu ý: 

– Tiền cọc đơn hàng có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào biến động thị trường. 
– Trong trường hợp đơn hàng có giá trị lớn (trên 200.000.000vnđ) hoặc sản phẩm đặc thù mà NHQT đánh giá là có rủi ro nhất định trong vận chuyển NHQT sẽ liên hệ thông báo tỉ lệ cọc cụ thể từng đơn hàng.