Chính sách Đơn hàng ngoài

Định nghĩa:

– Đơn hàng ngoài: là đơn hàng mà các sản phẩm không mua từ hệ thống taobao.com, tmall.com, 1688.com.

– Thanh toán trực tiếp: là hình thức chuyển khoản trực tiếp qua tài khoản cho Nhà cung cấp (NCC) mà không qua hình thức thanh toán đảm bảo qua hệ thống taobao.com, tmall.com và 1688.com.

– Phí mua hàng : Phí mua đối với đơn hàng ngoài là 4% giá trị đơn hàng.

Chính sách:

Thanh toán: đối với Đơn hàng ngoài theo yêu cầu của Khách hàng, NHQT sẽ chuyển thanh toán trực tiếp tiền hàng tới tài khoản ngân hàng của NCC.

NHQT không đảm bảo mức độ uy tín của NCC cũng như rủi ro NCC có thể không giao hàng hoặc giao không đúng cam kết tại thời điểm mua hàng.

Kiểm hàng: tại thời điểm nhận hàng ở QC, NHQT sẽ thực hiện kiểm theo đúng số lượng và mẫu mã Khách hàng ghi chú trên đơn. Trong tình huống Khách hàng không ghi chú trên đơn NHQT có quyền chuyển hàng về và bỏ dịch vụ Kiểm hàng.

Khiếu nại:

Lỗi phát sinh từ dịch vụ Mua hàng và Vận chuyển của NHQT: trường hợp NHQT mua hàng không đúng với yêu cầu của Khách hàng hoặc hàng hóa có hư trong quá trình vận chuyển về Việt Nam. NHQT sẽ giải quyết khiếu nại theo đúng chính sách kiểm hàng trên hệ thống NHQT đã thông báo.

Lỗi phát sinh từ Nhà cung cấp:

– NCC không phát hàng: NHQT sẽ hỗ trợ Khách hàng tối đa trong việc khiếu nại NCC để đảm bảo quyền lợi của Khách hàng. Tuy nhiên, NHQT sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ khoản bồi thường nào trong tình huống trên.

Tại thời điểm kiểm hàng: NHQT sẽ hỗ trợ Khách hàng khiếu nại lên NCC, kết quả khiếu nại sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả làm việc với NCC. Trong trường hợp KN không thành công, NHQT sẽ tiến hành giao hàng về và tất toán đơn hàng như bình thường.

Tại thời điểm kiểm hàng NHQT không phát hiện ra lỗi (theo chính sách kiểm hàng đã cam kết), nếu NCC đồng ý cho đổi/trả hàng, NHQT sẽ chịu toàn bộ chi phí vận chuyển từ VN sang QC để tiến hành đổi trả hàng. Nếu khiếu nại NCC không thành công, (NCC không cho đổi/trả hàng hoặc sau khi đổi/trả NCC không hoàn trả tiền). NHQT sẽ cập nhật lại thông tin khiếu nại tới Khách hàng và kết thúc khiếu nại người bán.

Đổi/trả hàng: Khách hàng có nhu cầu đổi trả không phải do lỗi phát sinh từ NCC, NHQT sẽ hỗ trợ khách hàng trao đổi với NCC để đổi trả. Tuy nhiên Khách hàng sẽ chịu mọi chi phí phát sinh và rủi ro (nếu có) trong quá trình đổi/trả. 

Lưu ý: đối với những vấn đề phát sinh không nằm trong Chính sách Đơn hàng ngoài sẽ mặc định được áp dụng theo những Quy định, Chính sách khác đã thông báo trên hệ thống NHQT.

Trân trọng thông báo!